၂၀၂၃ ခုနှစ် ၁၄ ကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ရွေးချယ်ရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၁၄ ကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ရွေးချယ်ရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၁၄ ကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ရွေးချယ်ရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ရက်စွဲ – ၂၀၂၃ ခုနှစ် မေလ ၆ ရက် ၂၀၂၃ ခုနှစ် ၁၄ ကြိမ်မြောက်၊ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုအတွက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း၏...

+ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း ဌာနခွဲများက ၂ လ တကြိမ် “မြန်မာနိုင်ငံ ရေဘေးသင့်ဒေသများရှိ ကျောင်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အစီအစဉ်။” လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု/တိုးတက်မှု မှတ်တမ်း(Progress Report As of Nov. 08, 2015)