အထူးဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း

ကိုသက်စိုးလွင် ( ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း- ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်)

Melbourne (Australia) ဌာနခွဲ; NLD (LA)

(ဖေဖော်ဝါရီ – ၁၃ ရက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်) တွင် ကွယ်လွန်၊

ကိုသက်စိုးလွင် ( ၅၉ နှစ်) ကွယ်လွန်ကြောင်းကြားသိရသည့်အတွက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း မှ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု နှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲပါကြောင်း မှတ်တမ်း တင် အပ်ပါသည်။

ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့

ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း