ဂုဏ်ပြုကိတ်

ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်ဝဏ္ဏရဲ့ ဂုဏ်ပြုကိတ်မုန့်ကို အားပေးခဲ့ပါတယ်။
ဦးကိုလေး(LA)
Sunday, November 15, 2015