သက်ကယ်ကျွန်း ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ ( သြဂုတ်လ ၉ ရက် )

 

သြဂုတ်လ ၉ ရက် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း
‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ နှင့် လုပ်အားပေးများ သက်ကယ်ကျွန်း ဒေသများသို့ ကုန်းတတန် ရေတတန်သွားရောက်ခဲ့ပြီး ရေဘေးကူပစ္စည်းများကို ဒေသခံများသို့ ပေးအပ်ခဲ့သည်။