‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ( သြဂုတ်လ ၈ ရက်၊ ၉ ရက် )

(၁) သြဂုတ်လ ၈ ရက်
‘ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း + မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ နှင့် လုပ်အားပေးများ မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း အလုပ်ရုံတွင် ရေဘေးကူပစ္စည်းများကို လုပ်အားပေး ထုပ်ပိုးပြီး ‘ မြန်မာရွေ့လျားပညာရေးစီမံကိန်း’ စာသင်ကားပေါ်တင် ခဲ့သည်။ ( ဓါတ်ပုံ နံပါတ် ၁ – ၈၂)

(၂) သြဂုတ်လ ၉ ရက်
ညောင်တုန်းနှင့် သက်ကယ်ကျွန်း ဒေကများသို့ ပို့ရန် ကားများဖြင့် သယ်ခဲ့ပြီး ၉ ရက်နေ့တွင် ကားပေါ်မှ လှေပေါ်သို့ပြောင်းတင်ခဲ့ကြသည်။( ဓါတ်ပုံ နံပါတ် ၈၃ – ၉၂)