၂၀၁၇ခုနှစ် အဌမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် “ဖောင်တော်ဦး ပရဟိတဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း”

"ဖောင်တော်ဦး ပရဟိတဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း"
၂၀၁၇ခုနှစ် အဌမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် “ဖောင်တော်ဦး ပရဟိတဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း”