၂၀၁၃ခုနှစ် စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် အထူးဆု

2013 အထူးဆု (၁) ကိုရဲလွင် (၂) ကိုသန်းနိုင် (၃) ကိုနေမျိုးဇင်   ၂၀၁၃ခုနှစ် စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု အထူးဆုရှင် ကိုရဲလွင် ၂၀၁၃ခုနှစ် စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု အထူးဆုရှင် ကိုသန်းနိုင် ၂၀၁၃ခုနှစ်...

၂၀၁၃ခုနှစ် စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် “ပညာရေးကွန်ရက် – အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်”

၂၀၁၃ခုနှစ် စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် “ပညာရေးကွန်ရက် – အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်”

2013 ၂၀၁၃ခုနှစ် စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် “ပညာရေးကွန်ရက် – အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်” ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းက ယခုနှစ် စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင်အဖြစ် “အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပညာရေးကွန်ရက်” ကို ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အထူးဆု ၃ ဆုကိုလည်း ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး ဆုရှင်များအဖြစ်...